Kvalitet - Dialog - Eksperiment

Vision og strategi

Mission
Randers Kunstmuseum skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse billedkunstens historie og aktuelle udtryk samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimensioner. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Museets ansvarsområde omfatter udviklingen i dansk billedkunst rækkende fra ca. år 1800, dækkende dens øjeblikkelige stade til enhver tid. Museets ansvarsområde omfatter tillige eksempler på udenlandsk kunst, som tjener til at belyse den internationale baggrund for de tendenser, der findes i museets samling af dansk kunst. Randers Kunstmuseums samlinger omfatter maleri, skulptur, blandformer tegning, foto og grafik.

Kvalitet – Dialog – Eksperiment

  • Randers Kunstmuseum vil give kunstoplevelser af høj kvalitet til alle.

  • Randers Kunstmuseum vil være nutidens mødeplads for dialog mellem fortid og fremtid.

  • Randers Kunstmuseum vil eksperimentere med formidlingen og skabe rum for berigende møder mellem mennesker

Strategi

  • Randers Kunstmuseum skal præsentere den ypperste ældre og nye danske billedkunst og perspektivere den internationalt i samlinger og udstillinger.

  • Gennem kunsthistorisk forskning og bred formidling vil Randers Kunstmuseum gøre mødet mellem kunst og publikum så rigt og givende som muligt.

  • Randers Kunstmuseum vil gå i dialog med sin samtid og sine brugere for at aktualisere museets enestående samling.

  • Randers Kunstmuseum vil være synligt i byen som et levende omdrejningspunkt for kunst og sprænge sine grænser gennem eksperimenterende formidling og udstillingsprojekter.

Det sker på Randers Kunstmuseum

Der er masser af aktiviteter, events og tilbud, der inviterer børn og voksne møde kunsten. Vi glæder os til at tage imod dig.