Kvalitet - Dialog - Eksperiment

Vision og strategi

Mission
Randers Kunstmuseum skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse billedkunstens historie og aktuelle udtryk samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimensioner. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Museets ansvarsområde omfatter udviklingen i dansk billedkunst rækkende fra ca. år 1800, dækkende dens øjeblikkelige stade til enhver tid. Museets ansvarsområde omfatter tillige eksempler på udenlandsk kunst, som tjener til at belyse den internationale baggrund for de tendenser, der findes i museets samling af dansk kunst. Randers Kunstmuseums samlinger omfatter maleri, skulptur, blandformer tegning, foto og grafik.

Vision – Kvalitet, dialog og eksperiment
Visionerne for Randers Kunstmuseum fordeler sig i det væsentlige på tre nøgleord: Kvalitet, dialog og eksperiment. På baggrund af museets enestående samling af dansk kunst fra 1800 til i dag og stærke forankring i den kunstfaglige forskning vil museet være anerkendt dansk og internationalt for kvalitet og kunstfaglig ekspertise og tiltrække gæster fra nær og fjern. Med afsæt i kunsten vil museet gå i dialog med sin samtid og sit publikum og arbejde for at skabe berigende og vedkommende oplevelser for både børn, unge og voksne. Randers Kunstmuseum er et af landets ældste museer og ligger midt i byen og midt i byens liv. Vi vil være kendte for vores eksperimenterede formidling og udstillinger der møder randrusianerne og byens gæster både på museet og på gadeplan. Ofte på måder de ikke lige regnede med.

 

Det sker på Randers Kunstmuseum

Der er masser af aktiviteter, events og tilbud, der inviterer børn og voksne møde kunsten. Vi glæder os til at tage imod dig.