Undervisningsforløb om Randers Rebeller

15. august til 22. oktober 2023

Et billede med øjne der kigger på os, en stol med reb omkring, en stime af 250 ens ultramarinblå støbejernsfisk, en dør der ikke fører nogen steder hen og et verdenskort med gyldne legetøjsskibe på vej til verdens krigshærgede områder. Det er nogen af de kunstoplevelser udstillingen Randers Rebeller byder på. 

Det fælles udgangspunkt for kunstnerne Sven Dalsgaard, J.V. Martin og Per Neble er den opfattelse, at den moderne kunst efter 2. verdenskrig er stagneret i stivnede og ligegyldige billedtraditioner. Det abstrakte formsprog har ført til, at kunsten har isoleret sig i forhold til resten af verden. De sætter sig for at frigøre kunsten og bygge bro mellem kunsten og livet på nye måder. Alle medier og materialer kan anvendes.  

Sammen med en af museets formidlere tager eleverne på rejse i udstillingen og undersøger, hvordan de forskellige materialer og teknikker er med til at påvirke vores oplevelse af værkerne, og hvordan kunstnerne med deres fantasi prøver at få os til at se på verden med nye øjne. Forløbet veksler mellem værksamtaler og kreative øvelser, og én ting er sikkert: vi skal bruge vores fantasi og forestillingsevne undervejs. I øvelserne oplever eleverne en anden side af museet, hvor der er plads til at komme helt tæt på den kunstneriske proces og arbejde med materialerne.

Om forløbene
Undervisningsforløbene i Randers rebeller er målrettede 0.-3. klasse og 4.-6. klasse, men andre grupper er meget velkomne.
Varighed: 1-2 timer
Undervisningsforløbene er gratis for grundskoler i Randers Kommune.

Forløbets overordnede læringsmål
Vores mål med forløbet er at vække elevernes nysgerrighed og evne til at undres og fordybe sig. Vi ønsker at lade eleverne bruge fantasien som redskab i tilgangen til værkfortolkninger, men også til at styrke deres forestillingsevne og kreativitet. Ved både at arbejde med kunstoplevelsen i udstillingen og med kreative øvelser sigter vi mod en varieret og praksisnær undervisning.

Fælles Mål/Kompetence- og læringsmål
Forløbet supplerer arbejdsmetoderne i det tværgående emne innovation og entreprenørskab ved, at:
• Eleverne kan udvise kreativitet gennem æstetiske udtryk.
• Eleverne kan bruge fantasi og omsætte den gennem kreative processer.

Forløbet peger derudover ind i målgruppens kompetencemål for dansk efter 2. og 4. klassetrin samt billedkunst, hvor det understøtter, at:
• Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster.
• Eleven kan samtale om egne og andres billeder.

Inden for kompetencemålene sigter forløbet mod at understøtte flere af målgruppens læringsmål bl.a. at:
• Eleverne kan sætte ord på deres egne oplevelser af værkerne samt lytte til og reflektere over andres betragtninger.
• Eleverne kan undersøge billeder og sætte ord på kunstværkernes univers.
• Eleverne kan samtale om virkemidler i kunsten.  

For mere information om udstillingen, læs museets magasin fysisk eller online: Randers Kunstmuseum Magasin 2/2 2023

Der kan bookes forløb på 86 42 29 22 eller
info@randerskunstmuseum.dk