Undervisningsforløb i Harald Giersing

I forbindelse med den aktuelle særudstilling Harald Giersing – modernismens fortællinger udbyder vi undervisningsmateriale til folkeskolens mellemtrin og udskoling samt ungdomsuddannelser til brug før og efter besøg på museet. Materialet er målrettet undervisningen i dansk og billedkunst og introducerer eleverne til forskellige metodiske greb og praktiske øvelser. På museet modtages klassen af museets kunstformidler, der i dialog med eleverne går i dybden med Giersings kunstneriske udvikling gennem udvalgte værker.

Med undervisningsmaterialet og omvisning i udstillingen stifter eleverne bekendtskab med og bliver nysgerrige på Harald Giersings liv og kunst. Vi ønsker at understøtte en undersøgende og reflekterende tilgang til at opleve kunst og gå på museum; styrke viden om og forståelse for kunstfeltets mangfoldighed, herunder kunstnerrollen og kunstens materialer; understøtte elevernes evne til at samtale om visuelle udtryk; stimulere deres fantasi og lyst til at udtrykke sig visuelt.

Harald Giersing: Landevej til Svanninge, 1919_Olie på lærred, 74 x 64 cm. Faaborg Museum Foto: Andreas Bastiansen
Harald Giersing: Landevej til Svanninge, 1919. Olie på lærred, 74 x 64 cm. Faaborg Museum. Foto: Andreas Bastiansen

Du er måske også interesseret i