Twenty-Four Characters

Ebbe Stub Wittrup

Med støtte fra Ny Carlsbergfondet har Randers Kunstmuseum købt et markant skulpturværk af Ebbe Stub Wittrup til samlingen. Værket består af 12 små og en stor handskeklædte hænder støbt i bronze og sætter fokus på mødet mellem øst og vest, på fortidens imperialistiske selvforståelse med nutidens globale magtkampe.

Handsken bliver i Ebbe Stub Wittrups projekt et symbol på den vestlige verden, de europæiske magter, der etablerede deres kolonier i Indien og andre lande. Handskerne former former forskellige symbolske, religiøse eller territoriale indiske håndtegn, såkaldte mudrãs. De rummer et vokabularium der ikke kunne forstås af de handskebeklædte europæiske kolonimagter og handler i den optik om magt, modmagt og historien og nutidens kontinuerlige forhandlinger om kulturel identitet. Ved at gengive håndtegnene gennem bronzehandsker løfter Stub Wittrup dem ud af deres spirituelle og kulturelle kontekst og over i en postkolonialistisk verden. 

Handskerne er produceret i samarbejde med firmaet Rhanders/Randers Handsker, stiftet i Randers i 1811. De to store handsker på udstillingen er modelleret op, mens de små handsker i Ebbe Stub Wittrups installation er skabt med afsæt i fotografiske gengivelser af handskebeklædte hænder. De er herefter scannet og forstørret 30 %. Alle hænder er skabt i en højre- og en venstreudgave.

Ebbe Stub Wittrup: Udvalg af serien Twenty-Four Characters, 2020. Patineret bronze, variable mål. Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet. Randers Kunstmuseum


Louisiana Channel: Ebbe Stub Wittrup interviewet i sit værksted på Christianshavn, København i april 2021. Kamera: Rasmus Quistgaard & Kåre Broe. Redigeret af Roxanne Bagheshirin Lærkesen. Produceret af Marc-Christoph Wagner Copyright: Louisiana Museum of Modern Art, 2021 Støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Dansk kunst 1800-2021

Oplev mesterværker fra den danske kunsthistorie fra år 1800 til i dag. Se dem digitalt og oplev dem fysisk på museet!