Sven Dalsgaard: Breve fra Randers Centralsygehus, 1998-1999

I januar 1999, under de sidste dage inden sin død, lavede Sven Dalsgaard en samling tegninger og noter fra hospitalssengen på Randers Centralsygehus. En række konceptuelle værker (billedmæssigt udformede digte og andre skriftlige udsagn), som den syge og stærkt afkræftede kunstner nedfældede på forhåndenværende papir under sit sygeleje; det er gribende, eksistentielt fortættede og symbolladede udsagn, som spejler kunstnerens oplevelse af sin egen dødskamp. Et rystende menneskeligt dokument, der bærer vidne om en døendes svære lidelser og afmægtige erfaring af ekstrem forladthed.

I forbindelse med udstillingen EFTERSKRIFT fik Randers Kunstmuseum mulighed for at købe og udstille hele serien, undtaget ét værk. Museet havde i forvejen seks tegninger og kunsthistoriker, mag.art. Søren Houmann sagde ja til at sælge sin store samling af tegningerne. Den allersidste tegning var i billedkunstneren Claus Carstensens eje. Claus Carstensen var elev af Sven Dalsgaard på Det Kgl. Danske Kunstakademi og har på baggrund af museets erhvervelse af de øvrige værker i serien valgt at skænke denne sidste hilsen fra sin gamle lærer til samlingen. Det er med umådelig stor taknemmelighed, at vi nu kan præsentere den samlede serie i vores nye ophængning af Sven Dalsgaard.

Sven Dalsgaard: BREVE FRA RANDERS CENTRALSYGEHUS

Serien er tidligere udkommet i bogform i oktober 2011. Bag bogudgivelsen stod netop Claus Carstensen og Søren Houmann, der i sin tid skrev konferensspeciale om Dalsgaard og senere har forfattet og redigeret adskillige artikler og andre publikationer om kunstneren. Bogen kan købes i museumsbutikken på Randers Kunstmuseum.

Sven Dalsgaard: Tegninger fra Randers Centralsygehus, 1998-1999

Dansk kunst 1800-2021

Oplev mesterværker fra den danske kunsthistorie fra år 1800 til i dag. Se dem digitalt og oplev dem fysisk på museet!