Pressemateriale til den aktuelle særudstilling

Presse

Harald Giersing – modernismens fortællinger

”At faa Billedet til at knalde, faa Linjerne til at eksplodere imod hinanden, Farverne til at skratte af stejl Kraft og Pragt, give virkeligheden når den er stærkest, en drøm om Sommer, om Muskler, om Legemernes evige Artikulation.”

Harald Giersing, tidsskriftet Klingen, 1917

 

Maleren, kritikeren og organisatoren Harald Giersing (1881-1927) er en hovedfigur i det tidlige 20. århundredes modernisme. I samtiden som i eftertiden betragtes han som bannerfører for sin generation af kunstnere. På trods af sin massive tilstedeværelse med 160 værker på de danske museer, har han glimret ved sit fravær i monografisk forsknings- og udstillingssammenhæng i dansk sammenhæng de sidste 25 år. Det ønsker Randers Kunstmuseum, Faaborg Kunstmuseum og Sorø Kunstmuseum at råde bod på med projektet Harald Giersing – modernismens fortællinger. Med 100 år tilbagelagt siden kunstnerens levetid træder de sammenhænge han indgik i og den effekt hans virke som både kunstner og organisator havde på eftertiden stadigt tydeligere frem, når de tre museer på ny kaster lys over Harald Giersing. 

Giersings samtid er præget af samfundsmæssige, politiske og økonomiske kriser, fra Første Verdenskrigs ødelæggelser til den spanske syge. Men Giersings fokus er i høj grad rettet mod at bane vejen for en ny tids kunst. I en søgen efter skønhed, poesi, orden og harmoni stræber han efter at skabe billeder, som uden kompromis insisterer på maleriets egne forudsætninger – flader, farver, linjer og rum.

Giersings liv blev kort, men han nåede utroligt meget i løbet af den korte karriere. Hans produktion udvikler sig fra naturalistiske studier til farvestærke, abstrakte figurer og geometrisk forenklede landskaber.  Værkerne fordeler sig overordnet på en række motivkredse, der alle er centrale i hans produktion. Væsentligt står modelstudier, portrætter, selvportrætter, samt figurskildringer med moderne motiver fra eksempelvis dansens, teatrets eller sportens verden. En ligeså markant motivkreds er landskaberne; landeveje, skovbilleder, kirkegårdsbilleder, der balancerer mellem dybde og flade, stilhed og bevægelse.

Harald Giersing – modernismens fortællinger belyser mangfoldigheden i værket og giver et indblik ind i én af de mest farverige og eksperimenterende perioder i dansk kunst.

Harald Giersing på tværs af landet

Projektet er et landsdækkende samarbejde mellem tre kunstmuseer, der har hver sin indfaldsvinkel til Giersing. Således har især Randers Kunstmuseum en stor og samlingsmæssig repræsentation af dansk modernisme, der sætter Giersing i kontekst til samtidens danske kunstnere, ligesom han gennem den nære familie havde
tætte forbindelser til Randers og ofte besøgte byen. Selvom tyngdepunktet i Faaborg Museums samling ligger på Fynbomalerne og generationen før modernismen, så har Giersing betydning både ift. personalhistorien og den lokale motivkreds. Sorø Kunstmuseum kombinerer de to vinkler og har både en mindre samling af danske modernister, ligesom Giersing under mere kortvarige besøg havde Sorøs omgivende natur som motiv. 

Ny forskningspublikation om Harald Giersing

I forbindelse med udstillingen Harald Giersing – modernismens fortællinger udgiver Randers Kunstmuseums Forlag i samarbejde med Faaborg Museum og Sorø Kunstmuseum en fagfællebedømt antologi af samme navn. Ambitionen er at bygge videre på den betydelige eksisterende faglitteratur med nye vinkler, der også inddrager Giersings internationale betydning og udstillingsvirksomhed. Projektet har stor betydning for museernes viden om væsentlige værker i vores kunstsamlinger, men vi håber også at åbne læsernes blik for ny viden og nye perspektiver på en af det tidlige 20. århundredes helt centrale kunstnerskikkelse

Udstillingen åbner på Randers Kunstmuseum den 5. marts 2022 og vises her frem til 6. juni. Derefter kan udstillingen opleves på Faaborg Museum hen over sommeren, fra den 26. juni til den 25. september, hvorefter den afrunder året på Sorø Kunstmuseum, fra den 14. oktober til den 5. februar 2023.

PRESSEKONTAKT
Julie Margrethe Nyrup
Cand.mag., museumsinspektør 

M jmn@randerskunstmuseum.dk
T +45 86 42 29 22
D +45 30 34 10 92 

Det sker på Randers Kunstmuseum

Der er masser af aktiviteter, events og tilbud, der inviterer børn og unge møde kunsten. Vi glæder os til at tage imod dig.