Under den netop overståede nedlukning har vi haft travlt med mange projekter bag kulisserne. Et af dem er en lille ny ophængning af nordiske landskaber fra museets righoldige samling. Samtidig er der kommet nyt glas på gulvet på den populære installation ‘Kosmisk Rum’, så dybet nu åbner sig som (næsten) aldrig før. Kom og se!

I salen ses fire moderne maleres nyfortolkninger af landskabsgenren. Fra Ingálvur av Reynis (1920-2005) summariske fremstilling af et færøsk landskab ved vintertid, hvor kun de groveste grundtræk står klart frem til Per Kirkebys (1938-2018) udforskning af landskabet som en sedimenteret struktur set i tværsnit. Det todelte landskabsmaleri med de afskårne træstubbe er skabt, mens Kirkeby opholdt sig som rekonvalescent på sit slot di Bezzo i Norditalien. Hardy Brix (1952-) har baseret på rejser i polaregnenes dybfrosne ødemarker skabt en abstraherende fortolkning af himmel og hav og af landskabets atmosfærisk slørede is- og klippeformationer. Tróndur Patursson (1944-) har med det firefløjede maleri “Blådybet” fordybet sig i havdybets blå farve, og ser den som udtryk for det kosmiske. Landskabsmalerierne er for Patursson et forsøg på at synliggøre det åndelige immaterielle bag den ydre verdens fænomener. Bestræbelser, der får deres endelige kulmination i installationen ”Kosmisk Rum”.

Om landskaberne

Landskabsmaleriet har været en gennemgående genre i dansk og færøsk kunst fra 1800-tallet og frem. Også i dag lader kunstnerne sig indfange af det landskab der omgiver dem, hav, skov, eng og fjeld og fremstiller det under døgnets og årstidernes forskellige vejrlig og lysforhold. Formsproget er dog blevet et andet og ofte er det ikke det ’sete’ landskab, der gengives, men abstraktioner med afsæt i naturens strukturer og farvetoner.

Trondur Patursson fotograferet ved Blådybet. Foto: Niels Erik Høybye

Du er måske også interesseret i