Med generøs støtte fra 15. Juni Fonden og Ny Carlsbergfondet har Randers Kunstmuseum netop erhvervet en særdeles markant installation af den unge kunstner Julie Stavad (f. 1987).

Julie Stavad: ”Uden titel”, 2022. Voks, pigment, polystyren, gips og metal, 276 x 350 x 450 cm. Foto: Anders Sune Berg
Julie Stavad:  ”Uden titel”, 2022. Voks, pigment, polystyren, gips og metal, 276 x 350 x 450 cm. Foto: Anders Sune Berg

Fra 21. januar til 13. marts 2022 havde Julie Stavad en stor soloudstilling på udstillingsstedet Overgaden i København. Udstillingen I AM HERE FOR PLEASURE BUT IT IS NO FUN blev præmieret af Statens Kunstfond, som en udstilling af særlig høj kunstnerisk kvalitet. Udstillingens største og mest iøjnefaldende værk var installationen Uden titel (2022), et næsten tre meter højt læbestiftsobjekt i flere dele. Det er dette markante værk Randers Kunstmuseum nu med stor fornøjelse, kan indlemme i samlingen.

Installationen består af to meget store læbestiftslignende voksskulpturer samt en række fragmenter af det samme røde voks, der ligger spredt ud på gulvet. Læbestiften er dyb rød og værket sender referencer til en kvindelig intimsfære, og begreber som krop, magt og køn. En ukendt hændelse af voldsom kraft har ført til, at læbestiften er ødelagt.

Stavads værker tilnærmer sig ofte velkendte genstande – her en læbestift – men de er gengivet i forstørret udgave og får dermed en kryptisk dobbeltnatur. De skaber med andre ord forskydninger i vores fortrolige dagligdagsunivers. Stavad er optaget af fænomenologien, og af hvorledes verden fremtræder for os som oplevelser i vores bevidsthed. Hun forklarer: “Jeg arbejder med en form for genkendelighed. Mine værker mimer at være noget, men så er de det alligevel ikke. Det er en slags overlagt forkerthed eller forskudthed.” Ved at gengive et hverdagsobjekt i forstørret udgave leger Stavad med forholdet mellem værk og beskuer og med de betydninger der normalt er forbundet med objektet. Da udstillingen blev præmieret skrev Statens Kunstfond: ”Stavads skulpturer er først og fremmest kropslige – og så er de heller ikke uden humor.”

Kunsthistoriske referencer anvendes frit hos Stavad, der blandt andet er optaget af popkunst, minimalisme, objektkunst, men også af surrealismens drømmesyner og tvetydige betydningsindhold. Hun blander genrerne, og hvor minimalismen for eksempel bevidst søger at reducere værkets indhold til fordel for ren minimal og sanselig form, insisterer hun på det teatralske og på fortællingen.

En anden kunsthistorisk reference er popkunstneren Claes Oldenburgs eksperimenter med læbestifter i stor skala, herunder Lipstick (Ascending) on Caterpillar Tracks(1969-74), hvor læbestiften var monteret på en kampvogn som en kritisk kommentar på Vietnam-krigen, men også hans modificerede postkort med læbestifter, f.eks. Lipsticks in Piccadilly Square, hvor der både spilles på læbestiftens symbolske konnotationer, men også dens skulpturelle kvaliteter.

I relation til Randers Kunstmuseums samling og dansk kunsthistorie kan man særligt fremdrage Sven Dalsgaards mange modificerede hverdagsobjekter, herunder hans eksperimenter med blå nøgler. Randers Kunstmuseum har en lang række af disse eksperimenter, herunder objektet Monument, Blå Nøgle (1962), der i 1992 dannede afsæt for Dalsgaards 9 meter høje skulptur Blå Nøgle, der er opstillet i det offentlige rum i Randers.

Som Dalsgaard lokker Stavad os til at lege med kroppens relation til sine omgivelser og til at se på materialerne og objekterne omkring os med undren, fantasi og fascination.

15. juni Fonden oprettede i 2020 en pulje til indkøb af dansk samtidskunst for at yde en særlig indsats for billedkunstnere i lyset af COVID-19 pandemien. Både for direkte at afhjælpe situationen for kunstnerne, men også for at inspirere andre til at støtte kunsten, der har en central plads i Fondens strategi. Puljen er blevet forlænget til 2022 og det er med støtte fra den pulje samt Ny Carlsberg Fondet erhvervelsen er blevet mulig.

Om Julie Stavad
Julie Stavad (f. 1987, DK) er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi i 2015 og har udover Overgaden haft udstillinger på bl.a. Holstebro Kunstmuseum, Kunsthal NORD og Aarhus Kunsthal. Skulptur er omdrejningspunktet for Julie Stavad, der arbejder i et bredt spektrum af materialer som voks, stål, beton, ler, papir, men også det skrevne ord.

Du er måske også interesseret i