J. Th. Lundbye (1818-1848)
Blegepladsen ved herregården Vognserup, 1844
Olie på karton og lærred, 31,5 x 42 cm

Det danske landskab
Området ved herregården Vognserup ved Holbæk danner motiv for Johan Thomas Lundbyes (1818-1848) billeder adskillige gange. Udover dyremaleriet er det særligt stemnings- og landskabsmalerier, der optager Lundbye, som maler landskaber med en karakteristisk poetisk og lysende stil. Påvirket af ideen om den nationalromantiske kunsts samfundsrolle, søger Lundbye sine motiver i de frie vidder, og et af kunstnerens mere kendte billeder En dansk kyst. Motiv fra Kitnæs ved Roskilde Fjord (1843) er et eksempel på det idealiseret danske landskab og er indbegrebet af danskhed.

Ud i naturen
Friluftmaleriet udbredes i midten af 1800-tallet hos de danske kunstnere, som begiver sig ud i naturen for at skildre landskabet. Før oliemalingen kom på tube, er det bl.a. blyantsstudier kunstnerne har med ude i det fri. Men når atelierets remedier kan medbringes under armen, bliver flere naturstudier produceret med oliemaling, dog er studierne i små formater af praktiske årsager. De små friluftmalerier fungerer ofte som forstudier eller skitser til større ateliermalerier, men enkelte anses også for at være færdige malerier i sig selv.

Det sker på Randers Kunstmuseum

Der ermasser af aktiviteter, events og tilbud, der inviterer børn og voksne møde kunsten. Vi glæder os til at tage imod dig.