Randers Kommune, Randers Kunstmuseum og FGU Østjylland har fået støtte af Statens Kunstfond til et utraditionelt samarbejde der skal sætte fokus på forbrug og affald. Støtten er øremærket til at ansætte billedkunstner Anni Holm der i de kommende 18 måneder skal arbejde med at synliggøre vores forbrug på nye måder. 

Et nyt samarbejde på tværs af kunst, kommune og uddannelse skal være med til at skabe opmærksomhed om sammenhængen mellem forbrug og affald. Støtten på 648.000 kr. fra Statens Kunstfond til at ansætte en kunstner går ifølge borgmester Torben Hansen godt i spænd med visionerne i det kronjyske.

”I Randers Kommune er FN’s Verdensmål og et liv med mindre affald nogle af vores pejlemærker. Med huskunstnerordningen vil vi bruge kunsten til at sætte fokus på den måde, vi forbruger og skaber affald på. Vi ved, at kunsten kan være med til at vække følelser eller skabe dialog, og vi skal have gang i samtalerne om forbrug og konsekvenserne heraf. Ikke bare for at snakke, men for at skabe en forandring og nye vaner hos os selv og vores børn og unge mennesker,” forklarer Torben Hansen.

Det uventede møde mellem kunst og affald skal gennem en række kunstprojekter introducere og afprøve nogle nye tanker og arbejdsmetoder i arbejdet med affaldsminimering, bæredygtighed og FN´s verdensmål.
Mange børn, unge og voksne vil gennem projektperioden blive inviteret til at medvirke aktivt i udviklingen af projekterne og der planlægges en række pop-up udstillinger i det offentlige rum.

Anni Holm fortæller om projektet:
I Danmark er vi et af de mest ressourceforbrugende og klimabelastende lande i verden målt per indbygger. Hvis resten af verden levede og forbrugte som os, skulle vi bruge over fire jordkloder. Selv om vi bliver bedre til at genanvende affald, er nøglen til den bæredygtige omstilling helt at undgå, at ressourcerne bliver til affald i første omgang. Ved brug af kunsten kan vi komme helt tæt på og få sat overforbruget i perspektiv. Sammen skal vi gå på opdagelse i, analysere og stiller kritiske spørgsmål til vores personlige og kollektive ressourceforbrug. Vi skal indsamle og kuratere materialer og skabe billed-, skulptur- og installationskunst i fællesskab. Vi sanseliggør det henkastede og åbner op for nye dialoger omkring fremtidens affald og bæredygtige forbrug.”

Om Anni Holm
Anni Holm er konceptkunstner og arbejder med fotografi, installation og performance. Hun er født og opvokset i Randers Kommune, men har de sidste godt 20 år boet og arbejdet i Chicago. Hun er særligt anerkendt for sine mange deltagelsesbaserede projekter, for eksempel projektet Sprogtæpper til Sigrids Stue i Brabrand hvor hun flettede farverige sprogtæpper i dialog med beboerne i Gellerupparken.

Allerede i Randers Festuge poppede Anni Holm op på Jens Otto Krags Plads i Randers. I Randers Kommune kasseres 500 kg. gammelt tøj om dagen, i festugen inviterede Anni Holm alle til i stedet at forvandle dem til kunst! Hver eneste dag blev der leveret 500 kg. tøj på pladsen. Man kunne deltage i vævningen at et stort klimatapet eller væve på flere mindre cirkulære tapeter opspændt på kasserede hulahopringe. Alle var også velkomne til at lede efter tøj til sig selv eller til upcycling i tøjbjerget, og man kunne opleve et stort klimatapet vævet af unge fra FGU Østjylland, der har givet deres bud på et randrusiansk klimatæppe.

Du er måske også interesseret i