Julie Stavad:  Uden titel, 2022

Med generøs støtte fra 15. Juni Fonden og Ny Carlsbergfondet har Randers Kunstmuseum erhvervet en særdeles markant installation af den unge kunstner Julie Stavad (f. 1987).

I forårets 2022 havde Julie Stavad en stor soloudstilling på udstillingsstedet Overgaden i København. Udstillingen I AM HERE FOR PLEASURE BUT IT IS NO FUN blev præmieret af Statens Kunstfond, som en udstilling af særlig høj kunstnerisk kvalitet. Udstillingens største og mest iøjnefaldende værk var installationen Uden titel (2022), et næsten tre meter højt læbestiftsobjekt i flere dele. Det er dette markante værk Randers Kunstmuseum nu med stor fornøjelse, kan indlemme i samlingen.

Installationen består af to meget store læbestiftslignende voksskulpturer samt en række fragmenter af det samme røde voks, der ligger spredt ud på gulvet. Læbestiften er dyb rød og værket sender referencer til en kvindelig intimsfære, og begreber som krop, magt og køn. En ukendt hændelse af voldsom kraft har ført til, at læbestiften er ødelagt.

Stavads værker tilnærmer sig ofte velkendte genstande – her en læbestift – men de er gengivet i forstørret udgave og får dermed en kryptisk dobbeltnatur. De skaber med andre ord forskydninger i vores fortrolige dagligdagsunivers. Stavad er optaget af fænomenologien, og af hvorledes verden fremtræder for os som oplevelser i vores bevidsthed. Hun forklarer: “Jeg arbejder med en form for genkendelighed. Mine værker mimer at være noget, men så er de det alligevel ikke. Det er en slags overlagt forkerthed eller forskudthed.” Ved at gengive et hverdagsobjekt i forstørret udgave leger Stavad med forholdet mellem værk og beskuer og med de betydninger der normalt er forbundet med objektet. Da udstillingen blev præmieret skrev Statens Kunstfond: ”Stavads skulpturer er først og fremmest kropslige – og så er de heller ikke uden humor.”

Kunsthistoriske referencer anvendes frit hos Stavad, der blandt andet er optaget af popkunst, minimalisme, objektkunst, men også af surrealismens drømmesyner og tvetydige betydningsindhold. Hun blander genrerne, og hvor minimalismen for eksempel bevidst søger at reducere værkets indhold til fordel for ren minimal og sanselig form, insisterer hun på det teatralske og på fortællingen.

Om Julie Stavad
Julie Stavad (f. 1987, DK) er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi i 2015 og har udover Overgaden haft udstillinger på bl.a. Holstebro Kunstmuseum, Kunsthal NORD og Aarhus Kunsthal. Skulptur er omdrejningspunktet for Julie Stavad, der arbejder i et bredt spektrum af materialer som voks, stål, beton, ler, papir, men også det skrevne ord.

Julie Stavad:  ”Uden titel”, 2022. Voks, pigment, polystyren, gips og metal, 276 x 350 x 450 cm. Foto: Anders Sune Berg

Dansk kunst 1800-2021

Oplev mesterværker fra den danske kunsthistorie fra år 1800 til i dag. Se dem digitalt og oplev dem fysisk på museet!