I just can’t stop loving you

– Af Anders Bonnesen

Med støtte fra Augustinus Fonden har Randers Kunstmuseum erhvervet Anders Bonnesens fine værk I just can’t stop loving you.  Det er en stor glæde at den aktuelle særudstilling på den måde forankres i museets samling med en væsentlig erhvervelse.

Anders Bonnesen (f. 1976) er uddannet på henholdsvis Det Jyske Kunstakademi (1997-2000) og Det Kgl. Danske Kunstakademi (2000-05). Skilteinstallationen I just can’t stop loving you belyser på fineste vis Bonnesens arbejde med ord, bogstaver og hverdagsgenstande. Bonnesens værker har ofte et sprogligt afsæt og hans inspirationskilder er både litterære og billedkunstneriske. I hans arbejde med ord, står det at skille velkendte ting og vendinger ad og samle dem på nye måder, centralt. Vi tvinges til at stoppe op, undres og skabe nyt indhold.

I just can’t stop loving you er eksempel på Bonnesens skilte-skulpturer, hvor normalt masseproducerede færdselstavler løsrives fra deres normale kontekst og tilføjes et nyt budskab eller mangel på samme. Færdselstavlernes indhold og betydning ændres, og det normalt entydige symbol for STOP bliver svært at afkode: ”PSOT, STPO, PSTO, PTSO, TSOP, OTPS, SPTO, TOPS, SPOT, OSTP, SOPT, OSPT, OPST, POST, TSPO, OPTS, TOSP, SOTP, OTPS, TPOS, POTS, TPSO.”


Anders Bonnesen: I just can’t stop loving you, 2018. 23 skilte.
Stål og refleksfolie, 540 x 210 cm. Erhvervet med støtte fra Augustinus Fonden. Randers Kunstmuseum

Dansk kunst 1800-2021

Oplev mesterværker fra den danske kunsthistorie fra år 1800 til i dag. Se dem digitalt og oplev dem fysisk på museet!