Harald Giersing – Modernismens fortællinger

Maleren, kritikeren og organisatoren Harald Giersing (1881-1927) var en hovedfigur i det tidlige 20. århundredes modernisme. Hans kunstneriske eksperimenter med farve og form påvirkede ikke alene samtiden, men har også sat sig markante spor i hans eftertid.

Som ingen anden formår Giersing at veksle mellem udtryksfuld bevægelse og meditativ ro. Det er Giersings kunstneriske eksperimenter med maleriets hovedbestanddele – farve, form og rum – der har sat ham på kunsthistoriens landkort. Som maler gennemgik han en udvikling fra traditionelle, naturalistiske motiver til det forenklede, geometrisk formede udtryk, og prægede med sit virke bevægelser indenfor kunsten i 1910erne og 20erne. Han var med andre ord med til at gøre maleriet moderne.

Giersings værk fordeler sig på en række overordnede motivkredse, der alle var lige centrale i hans produktion. Væsentligt står modelstudier, portrætter, selvportrætter, samt figurskildringer med moderne motiver fra eksempelvis dansens, teatrets eller sportens verden. Naturen er en lige så markant inspirationskilde for Giersing; landskaber, landeveje, skovbilleder, kirkegårdsbilleder, der balancerer mellem dybde og flade er stærkt repræsenteret i hans værk. Og endelig malede Giersing opstillinger af hverdagens genstande, hvis elementer ofte er gengivet i en begrænset og mørkstemt palet.

Udstillingen Harald Giersing – modernismens fortællinger er skabt af Randers Kunstmuseum, Faaborg Museum og Sorø Kunstmuseum, der alle har ønsket at kaste et fornyet blik på en kunstner, hvis kunsthistoriske betydning er indiskutabel.

De tre museer udgiver i forbindelse med udstillingen en bog med fagfællebedømte artikler, der både belyser Giersings kunstneriske betydning, udstillingsaktivitet og hans rolle som organisator, bl.a. i kraft af hans private malerskole. Se museets webshop. Derudover udkom et særnummer af museets magasin. Det kan downloades på: RKM_magasin_feb-2022.pdf (randerskunstmuseum.dk)

Det sker på Randers Kunstmuseum

Der ermasser af aktiviteter, events og tilbud, der inviterer børn og voksne møde kunsten. Vi glæder os til at tage imod dig.