Randers Kunstmuseum udgiver publikationer med afsæt i museets samling og udstillinger.

Randers Kunstmuseums Forlag

Randers Kunstmuseum har sit eget forlag, Randers Kunstmuseums Forlag, der udgiver publikationer med afsæt i museets samling og udstillinger.

Museets forskningspublikationer er alle fagfællebedømte i forhold til følgende standard:

  1. Der er udarbejdet et skema til skriftlig bedømmelse af manuskriptet, hvor de videnskabelige standarter, faglig relevans og kvalitet vurderes samt forslag til eventuelle forbedringer skal skrives.
  2. Bedømmerne er altid eksterne fra og uafhængige af museet, men har ph.d.-grad eller lignende fagligt niveau.
  3. De fagfællebedømte artikler skal i sagens natur være forskningsbaserede og videnskabelige artikler, men formidlet i et læsevenligt sprog.
  4. Bedømmelsen vil foregå som doubleblind, hvor de to parter ikke kender til den andens identitet.

Randers Kunstmuseums Forlag er på Uddannelses- og Forskningsministeriets autoritetsliste for serier og forlag.

For faglige forespørgsler til Randers Kunstmuseums Forlag:

KONTAKT
Lise Jeppesen, museumsdirektør
M lj@randerskunstmuseum.dk.

For køb af forskningspublikationer fra Randers Kunstmuseums Forlag samt øvrige publikationer, gå til webshop.

Seneste publikationer

Rigt illustreret bog om Viera Collaro (f. 1946) udgivet i forbindelse med den retrospektive udstilling SPACIOUSNESS på Randers Kunstmuseum, 1. december 2023 – 10.marts 2024. Bogen indeholder forord af museumsdirektør Lise Jeppesen og bidrag af PhD Sidsel Nelund og PhD og museumsinspektør Inge Lise Mogensen Bech.

Fra bogen forord af Lise Jeppensen:

“I Collaros lysinstallationer er virkemidlerne minimale, men skaber en sanse- og grænsebrydende effekt både rumligt og konceptuelt. Lyset optræder som linjer i et rum; som en immateriel grænse, der synes massiv, men brydes af kroppens interaktion i rummet. Samtidigt udfoldes lyset som en mellemmenneskelig kvalitet som forener alle. Værkerne er abstrakte, men samtidig funderet på en grundtanke om, at kunsten er universel og har potentiale til at nå ud til alle, og at kunsten kan medvirke til at genopbygge et nyt og bedre samfund baseret på humanistiske idealer om frihed, fred, medfølelse, tolerance og fællesskab.”

Publikationen udkom i kølvandet på udstillingen KENNETH RASMUSSEN, der blev vist på Randers Kunstmuseum fra 24. juni til den 23. oktober 2022. Udstillingen var i den grad en publikumssucces og reaktionerne fra de mange gæster var overvældende og rørende. Kenneth Rasmussen er født i 1971 og bor og arbejder i Randers. Gennem de sidste 20 år har han udstillet verden over, men udstillingen på Randers Kunstmuseum var hans første på et ’normalt’ statsanerkendt kunstmuseum. Baggrunden er, at Kenneth kategoriseres som ’outsider-kunstner’. Han er tilknyttet kunstskolen Bifrost, der understøtter kreative talenter blandt udviklingshæmmede.

Bogen indeholder artikelbidrag af billedhugger og professor Bjørn Nørgaard og museumsdirektør Lise Jeppesen på dansk og engelsk. Den er rigt illustreret takket være en række dygtige fotografer.

Bogen er realiseret med støtte fra LEV Randers, Danske Handicaporganisationer, BUCHS Grafiske og Jonna Thygesen.

Fagfællebedømt forskningsbaseret publikation udgivet i 2022 i anledning af udstillingen Harald Giersing – modernismens fortællinger i samarbejde mellem Randers Kunstmuseum, Faaborg Museum og Sorø Kunstmuseum. Publikationen indeholder forord ved museumsdirektørerer Anna Krogh, Sorø Kunstmuseum, Anne Højer Petersen, Faaborg Museum og Lise Jeppesen, Randers Kunstmuseum. Publikationens fire fagfællebedømte artikler er skrevet af museumsinspektør ved Faaborg Museum Sofie Olesdatter Bastiansen,  kunsthistoriker Cecilie Marie Dalhoff, adjunkt i kunsthistorie ved Københavns Universitet, Kristian Handberg og professor i kunsthistorie ved Wellesley College, Patricia G. Berman. Publikationen er på 176 sider og sælges i museumsbutikken for kr. 189,-.

Fagfællebedømt forskningsbaseret publikation udgivet i 2020 i anledning af udstillingen HELEN SCHOU –
Monumenternes kvinde. Publikationen indeholder forord ved museumsdirektør Lise Jeppesen og artikler af museumsinspektør Anne Sophie Lykke-Poulsen, Randers Kunstmuseum samt museumsinspektør Merete Sanderhoff, Statens Museum for Kunst. Publikationen er på 104 sider og sælges i museumsbutikken
for kr. 130,-.

Lise Jeppesen (red): KUNSTNERBRØDRE – L.A. Ring & H. A. Brendekilde. Produceret i samarbejde med Brandts – Museum for Kunst & Visuel Kultur og Nivaagaard Malerisamling.

Publikationen er en smukt illustreret forskningsbaseret antologi på 200 sider med en række tematiske artikler. Museumsdirektør, mag.art. Lise Jeppesen, Randers Kunstmuseum fokuserer på Rings og Brendekildes venskab, deres broderskab. Hvordan mødte de hinanden, og hvilke konsekvenser havde venskabet for deres kunstneriske udvikling? Hvordan blev deres værker modtaget af samtidens kunstkritikere? Hvad var det, der forenede
dem, og hvor skiltes deres veje? Overinspektør og seniorforsker Peter Nørgaard Larsen, Statens Museum for Kunst, og forskningskoordinator, mag.art. Miriam Have Watts, ligeledes Statens Museum for Kunst, undersøger i artiklen ”Sorte damer og flanerende herrer. De tidlige værker og det moderne liv” den måde, Ring og Brendekilde afprøvede strategier fra den nyere franske kunst til at skildre aspekter af det moderne liv.
Forfatter og kunsthistoriker Peter Michael Hornung beskriver i artiklen ”H.A. Brendekilde – den samfundskritiske realist der byttede oprøret ud med idyllen”, hvordan Brendekilde i løbet af det halve århundrede, som hans karriere strakte sig over, lagde
ud som en vred og indigneret skildrer af fattige landarbejderes
forhold og vilkår og endte som en produktiv, men tilbageskuende
leverandør af idylliserede folkelivsbilleder.
Direktør ved Den Hirschsprungske Samling, ph.d. Gertrud Oelsner skriver i artiklen ”Fotografisk forår” om Rings og Brendekildes brug af fotografiet som medie. Keramiker og forfatter Peder Rasmussen har i artiklen ”Oprør og lertøj. Brendekilde og Ring som keramikere” fordybet sig i Rings og Brendekildes forhold
til og arbejde for Kählers Keramiske Værksted. Kunsthistoriker
Finn Terman Frederiksen nærlæser i artiklen ”Rings Aften” L.A. Rings maleri Aften (1887), der indgår i Henrik Pontoppidans
fortælling Nattevagt.
Med afsæt Brendekildes skovmotiver, skriver Ellen Egemose,
museumsinspektør på Brandts – Museum for Kunst & Visuel
Kultur og ph.d.-stipendiat ved Aarhus Universitet i artiklen ”Forbudne veje” om de fortællemæssige mellemrum, i Brendekildes
billeder. Sidst, men ikke mindst, har museumsinspektør Eirin Bergum, Brandts – Museum for Kunst & Visuel Kultur, interviewet
kunstneren Allan Otte (f. 1978) om hans syn på Ring og Brendekilde i dag.
Bogen kan købes i museumsbutikken eller via
www.randerskunstmuseum.dk

Til udstillingen HAITI – Erik A. Frandsen er udgivet den rigt illustrerede publikation HAITI – ERIK A. FRANDSEN med en forskningsbaseret artikel af kunsthistoriker og ph.d. Kamma Overgaard Hansen med nye og interessante perspektiver på kunstnerens aktuelle projekt og virke.
Publikationen er på 158 sider og er fagfællebedømt via Randers Kunstmuseums Forlag Research. Bedømmelsen følger gældende akademiske standarder for forskningsformidling.
Vejl. pris: 149 kr.

Publikationen kaster nyt lys over de danske konkrete kunstneres arbejde med kunstens sociale potentiale såvel historisk som aktuelt. Publikationen er publiceret i samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum og Esbjerg Kunstmuseum og ledsages af en udstilling. Udstillingens omdrejningspunkt er billedkunsten, men i publikationen er den teoretiske tilgang flerstrenget. Der inddrages socialhistorie, performativitetsteori og kulturpolitik. Ligeledes rækker projektet i sit materiale videre ud og inddrager arkitektur, miljø og samfund.

Publikationen indeholder indledning ved Lise Jeppesen, samt tre artikelbidrag:

  • Ph.d. Mette Højsgaard: IDEALER – Konkret kunst 1945-1960, Museumsinspektør
  • Mag.art. Christiane Finsen, Esbjerg Kunstmuseum: HELT KONKRET – mellem kunstneriske idealisme og politik realisme
  • Post.doc. Jens Tang Kristensen: SOLIDARITET – Fra konstruktiv kommunisme til aktionskonkretistisk kollektivisme
    Publikationen er fagfællebedømt i henhold til gældende akademisk standard.

Randers Kunstmuseums forlag 2016

96 sider

Vejl. pris 149,- kr.

Randers Kunstmuseums tidligere leder og seniorforsker, Finn Terman Frederiksen, har gennem flere årtier forsket i den danske kunstner Theodor Philipsen (1840-1920). Forskningen er intensiveret de sidste tre år og foreligger nu som et omfattende monografisk og rigt illustreret bogværk om kunstneren. Finn Terman Frederiksens forskning forankrer sig i ny viden om Philipsens kunst og dennes udviklingshistorie. Dertil belyses upåagtede, men væsentlige sider af hans kunst, så som Guldalderkunstens ikke ensidigt hæmmende betydning for hans frigørelse fra traditionen. I bogværket sættes Philipsens status tillige til diskussion i forhold til den franske impressionisme, og kriterierne for at være en “vaskeægte” en af slagsen. Monografien der er på 520 sider er fagfællebedømt og rummer samtidig en komplet værkregistrant over Philipsens kunstneriske produktion.

Om bogen skriver Peter Nørgaard Larsen, Samlings- og forskningschef på Statens Museum for Kunst:

Publikationen er i sin form monumental og har potentiale til at blive det uomgængelige referenceværk om kunstneren, dels som følge af den encyklopædiske karakter, dels som følge af den omfattende værkregistrant og et overdådigt billedmateriale.

Derudover indeholder teksten en mængde nye iagttagelser og erkendelser (fx omkring traditionens betydning og Philipsen som dyremaler), mikro- og makrohistorier, og ikke mindst nye konstekstualiseringer og exkurser (fx 1864, Saltholm, impressionismen), der forankrer kunstneren i både dansk og europæisk kunsthistorie og i sin samtids kultur- og mentalitetshistorie.

Bogen “Theodor Philipsen – En traditionsbevidst nyskaber” er udkommet på Randers Kunstmuseums Forlag i forbindelse med åbningen af udstillingen “LYSETS OG FARVENS MESTER – Theodor Philipsen” den 13. august på Randers Kunstmuseum. Bogen udgives som et selvstændigt forskningsbaseret bogværk.

Randers Kunstmuseums Forlag 2016

Vejl. pris 399 kr.

Tidligere publikationer

Bogen er en samlet registrant over Eriks A. Frandsens grafiske værker fra de helt tidlige år i Randers til de nyeste fra 2013. Registranten er resultat af et større grundforskningsarbejde udført i perioden 2013-2014 af museumsinspektør Majbritt Løland, Randers Kunstmuseum. Alle værker er gengivet i flotte fotos og ledsages af en forskningsbaseret artikel af Majbritt Løland: “Erik A. Frandsen: Det grafiske værk”, omhandlende Frandsens arbejde med det grafiske medie igennem hele sin kunstneriske karriere. Publikationen er fagfællebedømt i samarbejde med Aarhus Universitet.

Randers Kunstmuseums Forlag 2014

221 sider

Vejl. pris 299 kr.

Forskningsbaseret antologi med otte forskellige artikler med forskellige vinkler på billedkunstner, dadaist og digter Sven Dalsgaard. Finn Terman Frederiksen fokuserer på tre dualistiske aspekter i Dalsgaards liv og kunst i artiklen “Tvillingen, stedet og livsrejsen”. Museumsinspektør Majbritt Løland, Randers Kunstmuseum, sammenligner i artiklen “Det usynliges tilstedeværelse” Sven Dalsgaards tidlige surrealistiske værker fra begyndelsen af 1940’erne med hans ny-surrealistiske værker fra 1970’erne med henblik på dels, at fastlægge hvilke betydninger og sammenhænge der ligger til grund for, at Dalsgaard i 1970’erne vender tilbage til det surreale figurative motiv, dels indkredse den surrealistiske indflydelses betydning for Dalsgaards samlede ouevre. Museumsdirektør Anne Høier Petersen, Fuglsang Kunstmuseum, behandleri artiklen “Skåret ind til benet” et hidtil noget overset aspekt af Sven Dalsgaards kunst: de tidlige konkrete rundjernsskulpturer fra perioden ca. 1952-60. Post.doc. Lise Skytte Jacobsen, Aarhus Universitet, ser i artiklen “Pakkespil” på Dalsgaards vedvarende undersøgelse af de faktorer, der gør det muligt at forskyde hverdagsgenstande til kunstværker, herunder særligt Sven Dalsgaards indpakninger og tilhylninger. Lektor Mikkel Bolt Rasmussen, Københavns Universitet, behandler i “Situationistisk ABC” Sven Dalsgaards dialog med kunstneriske praksisser i 60’ernes neo-avantgarde med særlig opmærksomhed på hans særlige turnering af strategier fra gruppen Situationistisk internationale. Litteraturanmelder og forfatter Lars Bukdahl behandler særskilt Sven Dalsgaards poesi. Via analyse af digte fra tidsskriftet Helhesten dateret til 1944, de ordinære digtsamlinger fra 1960’erne og de senere eksperimenterende hybrider mellem tegning og digte indkredser forfatteren otte poetiske dialekter i den måde Sven Dalsgaard skriver poetisk på. Lektor Jørn Erslev Andersen, Aarhus Universitet, analyserer i artiklen “Dalsgaard og Dannebrog” Sven Dalsgaards brug af Dannebrog som konkret objekt, dadaistisk readymade og nationalsymbol. Afslutningsvis udforsker museumsdirektør Lise Jeppesen (red), Randers Kunstmuseum, forholdet mellem Sven Dalsgaard og GUD. Publikationen er udgivet i forbindelse med at Sven Dalsgaard i 2014 ville være fyldt 100 år. Bogen er fagfællebedømt, og er udgivet i et samarbejde mellem Randers Kunstmuseums Forlag, Systime og Fuglsang Kunstmuseum.

199 sider

Vejl. pris 249 kr.

Det sker på Randers Kunstmuseum

Der er masser af aktiviteter, events og tilbud, der inviterer børn og unge møde kunsten. Vi glæder os til at tage imod dig.