L. A. Ring (1854-1934)
Sommerdag. Roskilde Fjord, 1900
Olie på lærred, 95,5 x 145,5 cm.

Den vindstille fjord er skildret på det tidspunkt af morgenen, hvor solen lige er ved at stå op, men endnu ikke har fået varme og kraft. Himlens kolde blå lys gennemsyrer farveholdningen i hele billedet. I forgrunden danner den brede strandeng gennembrudt af tidevandshuller en blågrøn flade. Himlens lys spejles i vandet og det virker som om man ikke helt har fast grund under fødderne. På fjorden ses i venstre side tre fiskerbåde der har kastet anker for at rense net og i baggrunden af billedet ses et karakteristisk storbakket morænelandskab, der kan identificeres som Hvideklint, syd for Frederiksværk.

Det stemningsfulde panorama regnes blandt hovedværkerne i dansk kunst. Det er malet i århundredeskiftet år 1900. Ring er 46 år og nybagt fader, da han maler billedet. Den nye tilværelse med hustruen Sigrid (født Kähler) og børnene får skelsættende betydning for den midaldrende kunstners liv og kunst. Det er en ny tid der indvarsles, en ny dags komme, en ny verdens tilsynekomst. 

Symbolisme eller realisme?

Landskabet er skildret særdeles virkelighedsnært og Sommerdag ved Roskilde Fjord blev oprindeligt anskuet som et naturalistisk billede.  I de seneste års forskning fremhæves billedet, for dets udtalte symbolisme. Denne tolkning er blevet anfægtet bl.a. af museets tidligere leder Finn Terman Frederiksen, der fremhæver det som eksempel på Rings særlige symbolsk-realistiske form. I bogen Før solopgang, der kan købes i museumsbutikken fortolker hanbilledet som et positivt modbillede til Rings dommedagsskildring Efter solnedgang fra 1899.

Det sker på Randers Kunstmuseum

Der ermasser af aktiviteter, events og tilbud, der inviterer børn og voksne møde kunsten. Vi glæder os til at tage imod dig.