Ny udgivelse – Sven Dalsgaards dagbøger 1996-1997

Den 29. maj på Sven Dalsgaards (1914-1999) fødselsdag udkom en publikation med Dalsgaards dagbogsblade fra perioden 1996-1997.
Bogobjektet er trykt i 200 eksemplarer og kan erhverves for 200 kr. i museumsbutikken.

Dalsgaard skrev dagbog i store perioder af sit liv og bogobjektet indeholder 165 indscannede gengivelser af Dalsgaards håndskrevne dagbogsnotater fra 1996-1997 i en bogkasse med løse dagbogsblade. Hver side ledsages af en transskribering af sidens indhold for læsbarhedens skyld.

Dagbogsbladene er interessant litteratur, der på egen vis binder Dalsgaards sidste levetid og værk sammen med både hans lyriske produktion fra debutdigtene i tidsskriftet Helhesten i 1943 og ikke mindst hans egen selvbiografiske udgivelse Sven Dalsgaard 1966 m.fl. I dagbogsbladene er Dalsgaard både subjekt og observatør og med sans for det lyriske og det subtile leger han med ordene og selvfremstillingen og veksler nonchalant mellem fiktion og virkelighed. De er værd at læse både som lyrik og som et bidrag til den litterære dagbogsgenre.

Om projektet

Udgivelsen er del af et omfattende projekt. I maj 2020 modtog Randers Kunstmuseum som donation et omfattende kunstnerarkiv bestående af dagbøger, digte, tegninger, unika bogobjekter og fotografier produceret og skrevet af Sven Dalsgaard i årene 1981-1998. Dagbøgerne blev transskriberet i foråret 2021 og inddraget i arbejdet med og formidlingen af udstillingen Sven Dalsgaard – EFTERSKRIFT (14. august – 14. november 2021) og teaterstykket SVEN FRA RANDERS. Forud for udgivelsen lå dog fortsat et større korrektur- og redaktionsarbejde. Den samlede mængde af transskriberet tekst nærmer sig 300 sider fordelt på enkeltstående sider uden dato, håndskrevne notater og tegninger og længere maskinskrevne epistler. Årene 1996-1997 udgør dog en samlet enhed i materialet, hvorfor det er udvalgt til den første publikation.

Du er måske også interesseret i