Billedskolens efterårsudstilling 2020

Billedskolen på Randers Kunstmuseum præsenterer efterårets projekter fra skolens to hold. Det foregår i år online pga. Covid-19

De to hold, 3.-5. klasse og 6.-9. klasse, har deltaget i undervisning i 12 uger i efteråret 2020. Billedskolen præsenterer børnene for forskellige arbejdsmetoder, materialer og værktøj. Ikke alle projekter er præsenteret på udstillingen, men billederne er valgt ud, så det viser bredden af opgaverne og børnenes arbejde. Museets udstillinger inddrages i arbejdet løbende. 

3.- 5. klasse har arbejdet under to forskellige overskrifter: i første periode var emnet Natur og kunst og i anden periode, efter efterårsferien, Skulpturelle undersøgelser.

6.- 9. klasse har arbejdet lidt friere end det yngste hold. Nogle undervisningsgange har de haft næsten samme oplæg som det andet hold i starten af undervisningen. Herefter har de arbejdet individuelt. De har været optaget af farver og portrætter, og har haft mange gode undersøgelser og har arbejdet fordybet med en del egne projekter.

Onlineudstillingen vises her nedenfor begyndende med holdet 3.- 5. klasse og sluttende med holdet 6. – 9. klasse.

Se billedskolehold

Du er måske også interesseret i