særudstilling

Anders Bonnesen – WATCH YOUR LANGUAGE

fra 12. juni til 24. oktober

Watch your language

Maleri, flade, sprog og tegn er omdrejningspunktet, når billedkunstner Anders Bonnesen (f. 1976) indtager Randers Kunstmuseum. Bonnesen har lavet en række nye værker baseret på piktogrammer og andre simple visuelle symboler. Det er et område, som har beskæftiget ham i mange år, men interessen er her kulmineret i et stort antal malerier, skulpturer, skilte og gulvtæpper. Med udstillingen udforsker Bonnesen forholdet mellem sprog og billeder og går i dialog med museets faste samling og værker af bl.a. Poul Pedersen, Sven Dalsgaard og Albert Mertz. Denne del præsenteres som en udstilling i udstillingen, og er kurateret af kunsthistoriker Magnus Thorø Clausen. I udstillingen indgår også nye tekster skrevet på foranledning af Bonnesen af en række yngre danske forfattere. Med humor og spidsfindighed sættes fokus på vores fælles billedsprog og forståelsen af, at billeder er en slags sprog og sproget en form for billeder.

Langsomme Tegn
Vi kender piktogrammer fra hverdagen i form af trafikskilte og skilte i offentlige bygninger, men også for eksempel som advarselstegn på kemikalier, ikoner på produkter eller vaskemærker i tøj. De kan have forskellige funktioner, men som regel fungerer de enten som information, orientering eller forbud. Piktogrammer er i princippet billeder uden ord, hvad der gør dem forståelige på tværs af lande- grænser og sprogområder. Men mange piktogram-skilte indeholder dog både billede og sprog-elementer. Piktogrammer udvikles igennem det 20. århundrede som et universelt visuelt kommunika- tionssystem, der skal kunne forstås hurtigt og entydigt. Fælles for piktogrammer er, at de hver især har én betydning, som skal kunne forstås på et øjeblik. De er derfor layoutmæssigt enkle, overskuelige og almene – og individualisme er så vidt muligt udelukket. Tegne- nes almene karakter giver dem en autoritet og troværdighed, de udtrykker for så vidt samfundets vilje og henvender sig til alle. De fleste piktogrammer registreres kun i det øjeblik, vi har brug for dem, derudover er de for de fleste nok relativt usynlige og ubemærkede.

Anders Bonnesen har til den kommende udstilling på Randers Kunstmuseum lavet værker baseret på piktogrammer og andre simple visuelle symboler. Det er et område, som har beskæftiget ham i mange år, men interessen er her kulmineret i et stort antal nye malerier, skulpturer, gulvtæpper og andre ting. I værkerne bruges forskellige piktogrammer som afsæt for at danne nye billeder, der på forskellige måder bryder med infografikkens normale automatikker. Værkerne citerer genkendelige vejskilte og andre ikoner, men skiltenes genkendelighed er forstyrret af omrokeringer, modifikationer, fordoblinger osv. som gør betydningen flertydig og undertiden absurd. Normalt er piktogrammer beregnet til at skulle aflæses hurtigt og uproblematisk. I Bonnesens modificerede versioner sker der omvendt en bremsning af læsehastigheden, som gør det muligt at få øje på billedet som billede. Han forvandler piktogrammerne til langsomme tegn, som ikke forsvinder i deres betydning, men bliver stående som ting i sig selv. […]

Teksten her er et kort uddrag af kurator Magnus Clausens artikel, der kan læses i sin fulde længe i museets magasin, der ledsager udstillingen.

Udstillinger

Kunstnerdialog

Randers Kunstmuseum Digital
Anders Bonnesen og Museumsdirektør Lise Jeppesen går i dialog om den aktuelle særudstilling, sin arbejdsproces og fascinationen af sprog og piktogrammer. 

Det sker på Randers Kunstmuseum

Der er masser af aktiviteter, events og tilbud, der inviterer børn og unge møde kunsten. Vi glæder os til at tage imod dig.